viernes, 27 de abril de 2012

¿El Movimiento es educativo o no?CONVERSACIÓN ¿EL MOVIMIENTO ES EDUCATIVO O NO?


Antoni Soler: alumno de FCAFE 2º de grado.
Yo( Juan Luis Navarro): alumno de FCAFE 2º de grado.
Mario Gandia: alumno de FCAFE 2º de grado.
Norberto Morata: alumno de FCAFE 2º de grado

Hola bon dia.
·          
Yo:
-          Hola
·          
Yo:
-          Norberto y yo(juanlu) defenem la idea de que el movimiento no es educativu.
·          
-         Por otra parte estaems Mario y yo (Antoni) que defenem que el movimiento es educativo.
·          
Yo:
-          Vicente roch es una opinion indecisa que esta intentando definirse por un grupo u otro
·          
Yo:
-          Norberto diu que una de les raons de perque el moviment no es educatiu, per exemplees diu que els xiquets juguen soles per jugar i no busquen ninguna aprenetage en particular, es diversio per diversio,
·          
Yo:

-          Que me digueu a aixo?
·          
-          mmmm....
·          
-          Pero encara que quan estan jugant no es donen conter i si que aobtenen uns valors humanitzadors, com per exemple la socialització.

Yo:
-          No te lleve una mica de rao...pero..
·          
Yo:
-          El joc tambe pot tindre uns valors negatius, pot ser discriminatori, machista, injust per exemple y moltes vegades els xiquets no se donen conter
·          
-          Ja, però encara que siguen valors negatius obtens unes experiències, i asò pot fer que en unes altres ocasions siguen capaços de solucionar aquestos problemes
·          
Yo:
-          Ja pero ixes serien mes aconsejables si foren controlades per un profesional de la educació, on tinguen que reflexionar sobre lo que esta be o mal, encara que seguim pensant que no es el moviment no es educatiu
·          
Yo:
-          Tambe el moviment es un risc per a la salud
·          
-          Ja, pero ahi ja estas diguent que si el joc està controlat per un professional, ja és educatiu, perquè el que tractarà aquest professional es que obtinguen els valors humanitzadors abans nombrats, i també al mateix temps que no siga un risc per a la salut
es o no?
·          
Yo:
-          Si es deveres pero aixo ya entraria en el grup de jugar per aprendre, no jugar per jugar com he dit abans on crec que no serveix per a res
·          
Yo:
-          Y que me dius en el ambit de la competicio? en la exceciva competicio on avegades el joc net es dixa de banda soles per lóbsesió de guanyar
·          
-          En la competicio també hi ha educació, com pot ser l'aprenentatge de la tàctica, la socialització amb els companys i contraris, amb el respecte.
·          
Yo:
-          Aixo esta molt be hasta que se pasa la linea com ja he dit abans del joc brut
·          
-          Doncs ahi ja està on han d'apareixer els professinals (com heu dit abans) i evitar que aixo passé.

No hay comentarios:

Publicar un comentario